Två nya böcker

Två böcker har just givits ut, bägge av förläggarens egen penna. Reportaget om Palmeutredningens första katastrofala år är återutgiven, med nyskrivna för- och efterord. Boken gavs ursprungligen ut av Ordfront förlag 1987. Och på just Ordfront förlag har den nyskrivna ”Göra TV, helt enkelt” publicerats. Det är en journalistisk handbok i hur man gör reportage och nyheter i TV, men bör även vara av intresse för journalister i andra media.