Åke Smedberg får Ludvig Nordström-priset

Åke Smedberg har tilldelats 2016 års Ludvig Nordström-pris, som utdelas av Ludvig Nordström-sällskapet. Motiveringen lyder så här:

”För att han i sin återkomst till novellformen utforskat relationerna mellan berättandets, återvändandets och minnets svårtydda sammanhang med en lyhördhet som skalar av alla förenklingar.”

Mai Linh förlag gratulerar!