Två nya böcker i juni

Förlaget ger ut två böcker inför sommaren. Först Peppe Engbergs Hjärtats detektiv : på spaning efter ett lyckligt slut, sedan Åke Smedbergs Den mörka floden. Se mer under rubriken Böcker.