Lasse Weiss till Mai Linh förlag!

Förlaget har det stora nöjet att hälsa ännu en författare välkommen. Lars Weiss, med sju böcker bakom sig och en lång och alltjämt aktiv mediakarriär i ryggen. Mai Linh ger nu ut hans två mycket uppskattade romaner om svenska immigranter i Chicago efter första världskriget, en turbulent tid i staden och en myllrande skildring av flera människoöden. Och förläggare Kanger noterar med ett leende att han för första gången inte har Lasse som chef sedan deras yrkesmässiga vägar möttes första gången!