Karin Alfredsson

Med sin serie om kvinnoläkaren Ellen Elg mutade Karin Alfredsson omedelbart in sitt eget revir i den svenska spänningslitteraturen: utsatta kvinnor i olika delar av världen. Karin Alfredsson, med lång erfarenhet som internationellt verksam journalist och biståndsarbetare, har alltid engagerat sig i frågor kring kvinnors villkor. Hon vet vad hon talar om. Beskrivningen av verkligheten är upprörande, men i romanerna kan de utsatta slå tillbaka mot förtrycket, med Ellens hjälp. Karins 5 deckare om Ellen Elg ges ut under 2017.